Protecția muncii este unul dintre cele mai importante subiecte la orice curs de la politehnică. Este normal să fie așa.

Știai însă că s-a inventat de curând o aplicație online grozavă care este capabilă ca să ușureze lucrurile în acest domeniu?

Ai auzit de Easy SSM?

Aplicația Easy SSM este utilă unei firme, unui inspector SSM, unui angajat, dar mai ales unor servicii de protecția muncii.

Easy SSM este o aplicație online de management în protecția muncii și al situațiilor de urgență, cu care îți vei ușura muncă și vei înjumătăți timpul de feedback, precum și costurile în aceste domenii.

Vei putea online ca să administrezi mai simplu documentația, să adaugi angajați, să planifici activități, să introduci echipamente, să primești rapoarte.

Aplicația se adresează oricărei firme, indiferent dacă are sau nu un specialist în domeniile de protecția muncii și al situațiilor de urgență.

Prevenirea accidentelor trebuie să fie preocuparea continuă a fiecărui agent economic, indiferent de mărimea acestuia, deoarece cultura siguranței este cel mai practic mod de a garanta sănătatea angajaților săi.

Dar și lucrătorii, fiecare la locul său de muncă, trebuie ca să respecte cu strictețe regulile de protecția muncii, pentru a se feri de situațiile neplăcute ce se pot solda cu răniri, boli profesionale și, în cazurile cele mai grave, chiar cu decesul acestora.

Ce este un accident de muncă?

Evenimentul care se întâmplă atunci când un lucrător își exercită activitatea în urma căruia se produc vătămări corporale sau tulburări funcționale care determină pierderea sau reducerea, permanentă sau temporară, a capacității de muncă sau chiar moartea acestuia.

Ce este boala profesională?

O boală profesională este acel tip de îmbolnăvire declanșată de exercitarea muncii specifice unei anumite activități inclusă în nomenclatorul meseriilor din România.

O boală profesională este acea afecțiune declanșată din cauza condițiilor speciale în care se desfășoară munca și este direct legată de ea.

De exemplu: saturnismul (intoxicație cauzată de plumb) ori silicoza (intoxicație cu siliciu), surditatea (determinată de munca efectuată într-un loc extrem de zgomotos) s.a.m.d.

Cum se poate preveni un accident de muncă?

Securitatea muncii este un ansamblu de măsuri tehnice, medicale, administrative și educaționale care trebuie puse  în aplicare cu seriozitate pentru prevenirea accidentelor și eliminarea condițiilor nesigure la locurile de muncă dintr-o firmă. Ele diferă în funcție de specificul activității desfășurate.

În țara noastră. legislația privind securitatea muncii este compusă din legi și norme de reglementare, precum și din, convențiile internaționale ale Organizației Internaționale a Muncii, ratificate de România.

Principalele cauze ale accidentelor de muncă

Accidentele de muncă sunt cauzate de nepriceperea angajaților sau de anumite condiții inadecvate de lucru:

  1. acțiunile improprii sau necorespunzătoare ale angajaților înșiși;
  2. condițiile nesigure prezente în mediul desfășurării activității în care este introdus lucrătorul și care poate provoca un accident de muncă.

Cele mai întâlnite  cauze care conduc la accidente de muncă sunt următoarele:

– Nu se utilizează corespunzător echipamentul individual de protecție;

– Neglijență în instruirea lucrătorului;

– Lipsa cunoștințelor tehnice ale angajatului;

– Absența sau neglijența în inspecțiile periodice referitoare la protecția muncii;

– Nerespectarea legislației muncii;

– Neglijarea drepturilor lucrătorilor;

– Lipsa de întreținere sau omisiunea înlocuirii utilajelor, echipamentelor defecte ce pot cauza accidente muncitorilor ce le folosesc în activitatea pe care o desfășoară.

Măsuri preventive de securitate a muncii

Acestea sunt, în esență, măsuri care au ca scop prevenirea accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale. În ceea ce privește securitatea muncii, aceste măsuri pot fi de natură tehnică, administrativă, educațională, organizatorică, igienă profesională, de mediu etc.

Fac parte dintre aceste măsuri:

– Identificarea și înlăturarea riscurilor mediului de lucru respectiv;

– Eliminarea sau controlul condițiilor nesigure de muncă;

– Folosirea adecvată a echipamentelor de protecție individuală și colectivă;

– Inspecții periodice făcute de către persoane abilitate în acest sens;

– Măsuri de conștientizare și adoptarea unor comportamente sigure de desfășurare a activității la locul de muncă.

 Securitatea muncii implică diverse activități care vizează prevenirea și păstrarea sănătății și integrității angajaților:

– Trebuie aplicate cunoștințele de inginerie în materie de siguranță și medicină de muncă în mediul de lucru și pe toate componentele sale, inclusiv referitoare la mașinile și echipamentele utilizate, cu scopul de a reduce până la eliminare a riscurilor pentru sănătate ale lucrătorilor prezenți acolo;

– Determinarea utilizării corecte a echipamentelor de protecție personală;

– Promovarea activităților de sensibilizare, conștientizare, îndrumare și educație pentru lucrători în scopul prevenirii accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, atât prin campanii, cât și prin programe permanente;

– Clarificarea și sensibilizarea angajaților cu privire la accidentele de muncă și la bolile profesionale, încurajându-i să respecte strict măsurile de prevenție necesare.

Știind aceste lucruri, îți dai seama cât de utilă este în zilele noastre aplicația online Easy SSM? Informează-te detaliat despre cum te poate ajuta și dacă te-a convins, alege s-o folosești!

Au văzut: 1591